Kontakt

Lanster Sp. z o.o.

 
lanster

 

Siedziba główna:

ul. Racławicka 58
30-017 Kraków
tel.: (012) 638-16-66
fax: (012) 638-51-15
email: info@lanster.com
NIP: 679-25-82-267

Oddział Warszawski:

ul. Borecka 10A
03-034 Warszawa
tel.: 667 998 991
fax.: (022) 678 15 02

Oddział Poznański:
Eureka Technology Park
ul. Innowatorów 8
Dąbrowa k/Poznania
62-070 Dopiewo
tel.: (61) 839 90 04
tel.: (61) 224 01 47
fax.: (61) 830 36 29

 
Kontakt w sprawie produktu iTracs:

 
ja1


Daniel Leśniewski
Specjalista ds. zarządzania infrastrukturą IT.
tel. +48 667 838 989
tel. +48 22 678 18 10
@: daniel.lesniewski@lanster.com
 


 

Zarząd firmy:

Prezes Zarządu Paweł Migda
Wiceprezes Zarządu Piotr Chyba
Członek Zarządu Paweł Chyba

 
LANSTER Sp. z o.o., ul. Racławicka 58, 30-017 Kraków. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.Numer KRS: 0000113227, NIP: 679-25-82-267; Wysokość kapitału zakładowego: 90 000,00 zł (opłacony w całości).