Planowanie przestrzeni w Data Center

W przypadku montażu nowych kompnentów, możemy napotkać problem z zasilaniem. Nie mamy możliwości zwiększeni zasilania w budynku. Konieczne jest odnalezienie oraz wypełnienie dostępnego miejsca w szafach, w sposób bezpieczny i nie zakłócający działania data center.

Program iTRACS nie tylko odnajduje takie miejsca, w połączeniu z Intel DCM optymalizuje profile zasilania pozwalając na:

  • Zwiększenie przestrzeni infrastruktury nawet do 60%
  • Wydłużenie życia serwerów
  • Racjonalne wykorzystanie dostępnej mocy