Sprawdzanie wolnej przestrzeni w szafach

System potrafi wygenerować raport o wolnej przestrzeni. Zapytanie może dotyczyć wolnej przestrzeni w szafie RACK, wolnej przestrzeni w listwie zasilającej, wolnym porcie w panelu krosowym czy przełączniku.