Zakres możliwości iTRACS DCIM

Znając już definicje DCIM, wiemy już, że docelowo rozwiązanie DCIM musi zapewniać wartość w całym zakresie IT i zarządzanie systemami obiektowymi. Ta myśl została podkreślona i powtórzona w całej branży – i nie bez powodu: prawdziwa wartość DCIM tkwi w jego możliwościach, aby menedżer centrum danych mógł widzieć, monitorować i kontrolować fizyczną infrastrukturę w centrum danych jako pojedynczy, dynamiczny i złożony ekosystem.

Zakres możliwości DCIM można podzielić na następujące obszary:

Wróc na strone główną