Zarządzanie zdalnymi lokacjami

Dzięki synchronizacji baz danych centrala może mieć dostęp do dowolnych informacji dostępnych w jednostkach terenowych.  Dodatkowo z jednego miejsca można zarządzać całą infrastrukturą rozproszoną.