Real time Analytics

Pełna kontrola nad siecią

iTRACS DCIM zapewnia pełną kontrolę nad całym systemem. W czasie rzeczywistym informuje nas o stanie sieci oraz o ewentualnych błędach. Dzięki dostępowi do narzędzi diagnostycznych, mamy możliwość w pełni optymalnie zarządzać naszą siecią.